Digitalnyklub

Vyznáte sa vo využití digitálnych
technológií v procese výučby žiakov?

Po absolvovaní krátkeho kurzu spojeného s jednoduchým testovaním získate certifikát a informácie o bezplatných vzdelávacích obsahoch zameraných na zlepšenie digitálnych zručností.