Digitalnyklub

Vyznáte sa v oblasti digitálnych
technológií vo vzdelávaní? Otestujte sa!

Po absolvovaní krátkeho kurzu spojeného s jednoduchým testovaním získate certifikát a informácie o bezplatných vzdelávacích obsahoch zameraných na zlepšenie digitálnych zručností.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
E-mail je nesprávny.
Nebojte sa, vaše osobné údaje sú v Digitálnom klube v bezpečí. Viac informácií o podmienkach ochrany osobných údajov nájdete tu: Podmienky ochrany osobných údajov

Čo je to digitálna gramotnosť a prečo je dôležitá pre žiakov?

Aké sú bezpečnostné opatrenia, o ktorých by sme mali žiakov poučiť tak, aby pri používaní internetu a digitálnych zariadení boli chránení?

Aké sú výhody a nevýhody využívania digitálnych učebných materiálov vo vyučovaní?

Ako môžeme použiť sociálne médiá a online platformy na podporu vzdelávania a komunikáciu s rodičmi a žiakmi?

Aký je vplyv nadmerného používania digitálnych zariadení na koncentráciu a učenie sa žiakov?

Aké sú metódy na vytváranie bezpečného a inkluzívneho online prostredia pre žiakov so špeciálnymi potrebami?

Ktoré kreatívne nástroje a aplikácie môžeme použiť na podporu tvorivosti a kritického myslenia žiakov?

Ako môžeme efektívne integrovať online vzdelávacie prostriedky do tradičného vyučovania a zabezpečiť vyvážený prístup?

Ako sa má postaviť škola k ochrane súkromia žiakov pri používaní digitálnych nástrojov a aplikácií?

Ako môžeme bojovať proti kybernetickému šikanovaniu a vytvárať pozitívne digitálne správanie medzi žiakmi?