Digitalnyklub
ZARIADENIA - Označte jednu správnu ikonu

Ktorá ikona znázorňuje tablet?

VYHĽADÁVANIE NA GOOGLI - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Na čo sa dá použiť Google?

Na vyhľadanie osoby

Na vyhľadanie fotiek

Na vyhľadanie videí

Na vyhľadanie tovaru

VYUŽITIE INTERNETU - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Na čo všetko môže slúžiť internet?

Na vzdelávanie

Na komunikáciu

Na objavovanie

Na zábavu

PRIPOJENIE - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Vyberte jednu z možností ako sa pripojiť na internet

Mobilné dáta

WiFi

Bezkontaktne

Sieťovým káblom

BEZPEČNOSŤ - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Na čo slúžia heslá?

Na identifikáciu

Na overenie identity

Na obťažovanie používateľa

Na trénovanie pamäti

NÁKUPY A FINANCIE - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Aké transakcie je možné na internete vykonať?

Nakupovať tovar a služby

Investovať

Podporovať a darovať financie

Posielať finančné prostriedky iným osobám

SLEDOVANIE AKTIVÍT - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Čo všetko môže o mne zisťovať prehliadač?

Typ zariadenia, ktoré používam

Geografickú oblasť, kde sa nachádzam

IP adresu zariadenia

Počet opakovaných návštev na danej stránke

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Na čo si musím dávať pozor na internete?

Na osobné údaje

Na informácie zo súkromia

Na finančné transakcie

Na následky konania, ak je v rozpore so zákonom

OHROZENIA - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

Kde na Vás číhajú pasce?

Hry zadarmo

Filmy zadarmo

Aplikácie zadarmo

Ponuky na zoznámenie

PRÍNOS INTERNETU - vyberte jednu z viacerých možných odpovedí

V čom spočíva prínos internetu?

Internet je globálny, bez hraníc

Na internete nájdem skoro všetko

Cez internet môžete šíriť vlastné idey a tvorbu

Vďaka internetu sú dostupné unikátne služby

Úžasné! Máte
digitálne zručnosti!
Zaslúžite si certifikát!

Prešli ste celým testom a zvládli ste ho so cťou! Ďakujeme, že ste súčasťou Digitálneho klubu a že Vám Vaše vzdelávanie nie je ľahostajné.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
E-mail je nesprávny.

Vyberte aspoň jednu cieľovú skupinu, do ktorej patríte

Nebojte sa, vaše osobné údaje sú v Digitálnom klube v bezpečí. Viac informácií a podmienkach ochrany osobných údajov nájdete tu: Podmienkach ochrany osobných údajov