Digitalnyklub
ZARIADENIA

Ktorá ikona znázorňuje tablet?

VYHĽADÁVANIE NA GOOGLI

Výborne! Na čo sa dá použiť internetový vyhľadávač Google?

Na vyhľadávanie
osôb

Na vyhľadávanie
fotiek

Na vyhľadávanie
videí

Na vyhľadávanie
tovaru

VYUŽITIE INTERNETU

Na čo všetko môže slúžiť internet?

Na vzdelávanie
a sebarozvoj

Na komunikáciu

Na objavovanie
nových vecí

Na zábavu

PRIPOJENIE

Vyberte jednu z možností ako sa pripojiť na internet

Mobilné dáta

WiFi pripojenie

Bezkontaktne

Sieťovým káblom

BEZPEČNOSŤ

Na čo slúžia heslá?

Na identifikáciu
používateľa

Na overenie identity
používateľa

Na obťažovanie
používateľa

Na trénovanie pamäti

NÁKUPY A FINANCIE

Aké finančné transakcie je možné na internete realizovať?

Nakupovať tovary
a služby

Investovať

Podporovať napríklad
neziskové organizácie
a darovať im financie

Posielať finančné
prostriedky iným
osobám

SLEDOVANIE AKTIVÍT

Čo všetko o mne môže zisťovať prehliadač?

Typ zariadenia,
ktoré používam

Geografickú oblasť,
kde sa nachádzam

IP adresu zariadenia

Počet opakovaných
návštev na
webstránkach

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Na čo je potrebné si dávať pozor na internete?

Na svoje osobné
údaje

Na citlivé informácie
zo súkromia

Na finančné
transakcie

Na následky konania,
pokiaľ je v rozpore
so zákonom

OHROZENIA

Kde na vás v online priestore môžu číhať pasce?

Na webstránkach,
ktoré ponúkajú
hry zadarmo

Na webstránkach,
ktoré ponúkajú
filmy zadarmo

V bezplatných
aplikáciách
na stiahnutie

V podozrivých ponukách
na zoznámenie

PRÍNOS INTERNETU

V čom spočíva prínos internetu?

Internet je globálny,
bez hraníc

Na internete je možné
nájsť takmer všetko

Cez internet môžu
ľudia šíriť vlastné
myšlienky a tvorbu

Vďaka internetu sú
dostupné unikátne
služby

Úžasné! Máte
digitálne zručnosti!
Zaslúžite si certifikát!

Prešli ste celým testom a zvládli ste ho so cťou! Ďakujeme, že ste súčasťou Digitálneho klubu a že Vám Vaše vzdelávanie nie je ľahostajné.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
E-mail je nesprávny.

Vyberte aspoň jednu cieľovú skupinu, do ktorej patríte

Nebojte sa, vaše osobné údaje sú v Digitálnom klube v bezpečí. Viac informácií a podmienkach ochrany osobných údajov nájdete tu: Podmienky ochrany osobných údajov